Müşteri Memnuniyeti Politikası

UFT Grup üst Yönetimi ve tüm çalışanları ile ; 

– Müşteri odaklı yaklaşımıyla kurum politikasına ve yasal mevzuatlara uygun olmayı,

– Kişisel bilgilerin korunmasının son derece önemli olduğu gerçeğinden hareketle, kişisel bilgiler kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşılmamayı,

– Şirketimize ulaşan şikâyetlerin şeffaf, objektif, adil ve gizlilikle ele alındığını,

– Kendimizi müşterinin yerine koyarak, empatik yaklaşım ile hizmetlerimizin verildiğini,

– Teknolojiyi yakından takip ederek müşteri ihtiyaçlarına yenilikçi çözümlerin sağlandığını,

– Müşterilerimize sunulan hizmetlerde en hızlı reaksiyon süresinin sunulduğunu,

– Müşteri memnuniyetinin temelinde çalışanlarımızın olduğu, aynı şikayetin tekrar oluşmaması için gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirildiğini, taahhüt ediyoruz.