Kalite Yönetim Politikası

UFT Grup. üst Yönetimi ve tüm çalışanları ile ; Müşteri Beklentilerini Kaliteli Ve Hızlı Bir Şekilde Karşılayarak, Çalışanlarımıza Ve Topluma Karşı Sorumluluğumuzu Yerine Getirerek, Yaratıcı Ve Tasarım Yapabilme Becerisi İle Donatılmış İnsan Kaynağımızla; Kalite Yönetim Sisteminin Şartlarına Uygunluğu Sağlamak Ve Etkinliğini Sürekli İyileştirmek, Yatırımlarımızı Korumak Ve Geliştirmek, Kârlılığımızı Arttırarak Geleceğe Güvenle Bakmak.

– Ürün süreç ve kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi sağlamayı,

– Hizmeti her seferinde doğru ve zamanında gerçekleştirmeyi,

– Tüm kalite yönetim sistemleri gerekliliklerinin çalışanlarımıza benimsetilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan tüm eğitimlerin verilmesini sağlamayı,

– Hataların oluşmasını önlemek ve savurganlığı azaltmayı,

– Çalışanların görev ve yetki sorumluluklarını belirleyerek organizasyonun bilgi birikimini yönetmeyı,

–  İnsan odaklı bir yaklaşımla çalışanlarını geliştirir, yapılan her faaliyette kalite bilinci ve sorgulayıcı bakış açısını dikkate alan şirket kültürünü geliştirmeyi,

– Kalite yönetim sistemleri esas alınarak takım ruhu içerisinde stratejik hedeflerine ulaşılmasını sağlamayı

– Çalışan memnuniyeti ve motivasyonunun sağlanmayı, taahhüt ediyoruz