İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

UFT Grup olarak tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul etmekte, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi amaç edinmiştir.

Bu kapsamda;

– İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara uymayı,

– Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefini benimseyerek, bu hedef doğrultusunda gerekli önlemleri almayı ve sürekli iyileşmeyi,

– İş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, çalışanların katılımıyla etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

– Tüm çalışanlarımıza, yüklenicilere ve ziyaretçilerimize bilgilendirme ve eğitim programları aracılığıyla kişisel farkındalıklarını artırmalarını sağlamayı,

– İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü oluşturmak ve bu kültürü herkes için yaşam tarzı haline getirmeyi,

– Yapılan faaliyetlerin tüm çalışanların ortak sorumluluğunda olduğunu benimsetmeyi,

– İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı artırmak adına çalışmalar yapmayı, taahhüt ediyoruz.