Enerji Yönetim Politikası

UFT Grup üst Yönetimi ve tüm çalışanları ile üretim faaliyetlerini ve yapılacak enerji iyileştirmelerini doğaya zarar vermeden, enerji tüketimlerini en aza indirerek gerçekleştirmektedir.

– Enerji ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yasal yükümlülükleri ve standart gereksinimlerini tam olarak yerine getirmeyi ve ilgili mevzuat düzenlemelerine katkı sağlamayı,

– Amaç ve Hedeflere ulaşmak için; Gerekli kaynakları temin ederek; Tüm çalışanlarına vereceği eğitimlerle, enerji konusunda bilinci arttırılarak; enerji tüketiminde duyarlılığın arttırılmasını sağlamayı,

– Enerji verimliliğine yönelik etüt çalışmaları ve iyileştirme projeleri ile enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi,

– Enerji kaynaklarının etkin kullanımını sağlayarak, enerji azalttım fırsatlarını belirlemeyi,

– Üretim tesislerinin iyileştirilmesi ve yeni yatırım faaliyetlerimizde, satın alınacak ekipman ve hizmetler için enerji verimli teknoloji ve uygulamaların tercih edilmesini,

– Enerji Yönetim Sistemini kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek, sürekli gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi,

– EYS’yi kurmak ve etkin kullanmak suretiyle enerji performansı ve verimliliğini arttıracak, birim üretim enerji maliyetlerini düşürecek ve alternatif enerji kaynaklarını çeşitlendirecek tedbirleri geliştirmeyi, taahhüt ediyoruz.