Çevre Politikası

UFT Grup olarak sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde Çevresel Etkilerimizi kontrol altına alabilmek için gereken önlemleri almayı ve çevreye dost üretim yapmayı amaç edinmiştir.

Bu kapsamda;

– Çevre ile ilgili tüm yasal mevzuatlara uymayı,

– Enerji, doğal kaynaklar ve malzemelerin verimli kullanılmasını,

– Teknolojik gelişmeleri takip ederek atıkları kaynağında azaltmayı, mümkün olduğu kadar geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek veya ettirerek  çevresel kirlenmeyi önlemeyi,

– Tüm çalışanlarının, yüklenicilerin ve ziyaretçilerin çevresel duyarlılıklarını geliştirerek, bilinçlendirmeyi,

– Ürünün çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içerisinde bulunmayı,

– Sürekli iyileştirmeyi ve gelişimi destekleyen kültür oluşturmayı,

– Çevre Amaç ve Hedeflerine ulaşmak için periyodik gözden geçirmeler yapmayı, taahhüt ediyoruz.